Чи виконує Київ вимоги ЄС? Частина 6: реформування державної служби

Вівторок, 20 січня 2015, 16:12 — Віктор Бобиренко, для Європейської правди
Ілюстрація cartoon.kulichki.com

"Європейська правда" продовжує огляд зобов’язань України щодо виконання Контракту з розбудови держави.

Цей документ був підписаний у травні 2014 року прем’єром Арсенієм Яценюком та президентом Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу. ЄС надав 355 млн євро на проведення реформ в Україні.

Внесок надається на безповоротній основі з однією умовою – виконання реформ.

250 млн євро Україна вже отримала – авансом. Решта надійде у середині 2015 року, але лише за виконання низки зобов’язань.

Прогрес по кожному з них оцінюється за низкою індикаторів.

Зокрема, український уряд зобов'язаний продемонструвати "відчутний прогрес у боротьбі з корупцією", підвищити "рівень доброчесності та відповідальності у державному секторі",  досягти прозорості та конкурентоздатності у сфері державних закупівель, забезпечити доступ громадян до інформації, а також підвищити прозорість управління держфінансами.

Шосте зобов’язання Контракту з розбудови держави стосується затвердження та ефективного проведення комплексної реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів державного управління.

Це зобов’язання є одним із найзмістовніших і поділене на п’ять пунктів.

 натисніть на зображення для перегляду інфографіки

6.1. Затвердження та оприлюднення Стратегії та Плану заходів щодо реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, розроблених на основі європейських принципів державного управління.

Обидва документи мають врахувати потреби у реформуванні системи оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також потреби в забезпеченні загального керівництва у сфері державної служби через інституційне удосконалення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби на національному рівні та його територіальних органів на місцевому рівні.

Що для цього треба було зробити?

Перш за все, було ініційовано надання пропозиції до Стратегії та Плану заходів щодо реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування територіальними органами Нацдержслужби України.

Ця робота, згідно з Контрактом, мала бути проведена до кінця 2014 року.

Що натомість маємо на практиці?

Інформація про затверджені Стратегію та План заходів відсутня на сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу, що говорить про відсутність розроблених вищевказаних нормативів.

6.2. Прийняття Верховною радою, набрання чинності та ефективне впровадження закону "Про державну службу", базуючись на європейських принципах державного управління. Приведення у відповідність до нього законів "Про Кабінет міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про місцеві державні адміністрації", а також інших законів та підзаконних актів, що стосуються державної служби.

Національним агентством України з питань державної служби проведено комплекс заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2015 року нової редакції закону № 4050–IV від 17 листопада 2011 року "Про державну службу".

Основні заходи та завдання відображені у програмі економічних реформ на 2010-2014 роки, затвердженій ще Віктором Януковичем. Згідно з документом, ці реформи мали бути проведені ще 2012 року.

Відповідно, у 2012 році було прийнято всі необхідні нормативно-правові акти, а саме: один проект закону "Про внесення змін і доповнень до деяких законів України у зв’язку з прийняттям закону України "Про державну службу", дев'ять наказів Нацдержслужби України, один спільний наказ з МОЗ України та вісім проектів постанов Кабінету міністрів.

Для виконання цього завдання було створено 18 робочих груп, до складу яких увійшли фахівці зацікавлених органів, науковці, експерти недержавних організацій, представники проектів технічної допомоги, соціальні партнери.

Для забезпечення участі громадськості у процесі розроблення проекти актів були розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці "Впровадження закону України "Про державну службу" (нова редакція)". Втім, наразі цей сайт також не функціонує.

Варто зазначити: всі згадані нормативно-правові акти набирають чинності одночасно із законом "Про державну службу", тобто з 1 січня 2015 року.

Також Нацдержслужбою підготовлено проект розпорядження Кабінету міністрів "Про підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань застосування нового закону "Про державну службу". Цей документ зараз проходить процедуру узгодження.

Для практичної реалізації нового законодавства про державну службу організовується навчання керівників державної служби, керівників служб персоналу в органах державної влади, зокрема щодо розробки профілів професійної компетентності посад державної служби.

Інформація про обговорення нового законопроекту "Про державну службу" з’явилась на сайті Національного агентства України з питань державної служби 10 грудня 2014 року. Це перший крок до приведення законодавства про державну службу до європейських норм.

6.3. Прийняття Верховною радою, набрання чинності та ефективне впровадження закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", розробленого на основі європейських принципів державного управління та кращого європейського досвіду та у відповідності із законом "Про державну службу". Приведення інших законів, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, у відповідність до положень закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Розробка відповідних підзаконних актів.

Згідно з текстом проекту закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі – Закон) набуває чинності з дня набрання чинності законом "Про державну службу", тобто з 1 січня 2015 року.

Закон спрямований на реалізацію таких принципів:

- чіткий розподіл функцій та повноважень між органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади;

- самостійне формування місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування і спрямування їхніх витрат;

- можливості створювати додаткові послуги для населення у кількості, що визначатиме сам орган місцевої влади;

- право органів місцевого самоврядування (за власні кошти та під власну відповідальність) самостійно визначати власну структуру для того, щоб ефективно виконувати свої функції;

- налагодження ефективної співпраці громадян з органами місцевого самоврядування.

6.4. Прийняття та ефективне впровадження Адміністративно-процесуального кодексу шляхом підготовки та впровадження Плану заходів, спрямованих на перегляд і вдосконалення галузевих адміністративних процедур.

Що ж до впровадження Адміністративно-процесуального кодексу, то інформації з цього питання дуже мало.

Проект такого кодексу датується ще 2003 роком.

Останні зміни, які вдалось знайти - це постанова Верховної ради "Про прийняття за основу проекту закону України про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду", яку прийняли 5 червня 2014 року.

Іншої інформації знайти не вдалось.

6.5. Ефективне впровадження закону "Про адміністративні послуги", у тому числі шляхом створення нових центрів надання адміністративних послуг та ефективного функціонування діючих центрів.

Поки ми можемо говорити лише про прийняття законодавчих актів, а не про практичну реалізацію цієї вимоги.

Зокрема, закон "Про адміністративні послуги", а також розпорядження КМУ № 523-р/2014 передбачають:

- відкриття єдиних центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) по областях і районах, містах, селищах і селах, що оперативно надають адміністративні послуги;

- забезпечення горизонтальних зв’язків між усіма ЦНАП у місті та забезпечити можливість мешканцям отримувати послуги у будь-якому ЦНАП міста без прив’язки до місця проживання;

- створення повного, вичерпного, детального Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП з регламентами їх надання.

Також затверджено порядок ведення Реєстру адміністративних послуг (постанова № 57/2013), а також порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг (№13/2013).

Єдиний держпортал адміністративних послуг передбачає:

- створення інтерактивного режиму функціонування електронних ресурсів органів публічної адміністрації;

- надання ними адміністративних послуг у режимі "єдиного вікна"; подолання "інформаційної нерівності", зокрема, шляхом створення веб-порталів надання послуг;

- надання послуг громадянам і суб’єктам господарювання в електронному вигляді з використанням інтернету;

- забезпечення можливості отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;

- забезпечення можливості отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;

- можливості для суб’єктів звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.

Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі інтернет забезпечуються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг в Україні.

Однак і цей сайт зараз знаходиться у процесі розробки та тестування.

Можна зробити висновки, що Україна лише розпочала комплексну реформу державної служби до підписання Контракту з розбудови держави.

Зараз ми вже можемо аналізувати та бачити лише перші результати даної реформи. І контролювати хід її подальшого виконання.

Дослідження провели:

експерти та партнери Центру політичних студій та аналітики в рамках проекту "Створення та впровадження системи моніторингу за використанням публічних коштів 'Відкритий бюджет'" за підтримки Європейського союзу.

 

Автор тексту:

Віктор Бобиренко,

голова "Бюро аналізу політики", експерт з гуманітарної та молодіжної політики

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua