Рік виконання Угоди про асоціацію: що зроблено у сфері охорони довкілля

Четвер, 1 жовтня 2015, 13:50 — Ганна Вронська, заступник міністра екології та природних ресурсів

Одним із завдань Угоди про асоціацію з Європейським союзом є запровадження в Україні європейських стандартів та норм у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Зокрема, Україна має імплементувати 20 екологічних актів європейського законодавства, що докорінно змінюють деякі напрями охорони довкілля. Процес імплементації було розпочато із розроблення детальних Планів імплементації екологічних Директив та Регламентів, кожен з яких містить конкретні завдання та строки їх виконання.

Одним з першочергових завдань на шляху євроінтеграції є запровадження проведення процедури стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та оцінки впливу на довкілля (ОВД), відповідно до яких оцінці підлягають усі плани, програми, проекти, а також діяльність та об’єкти, які можуть мати значний вплив на навколишнє природне середовище.

Більше того, така оцінка буде здійснюватись на етапі планування, тобто мати превентивний характер.

Таким чином, запровадження СЕО та ОВД має дуже важливе значення для довкілля, оскільки набагато легше виявити і запобігти негативним наслідкам діяльності на довкілля на стадії планування, ніж боротися з ними на етапі здійснення такої діяльності.

На сьогоднішні вже розроблено проект закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та "Про стратегічну екологічну оцінку", які наразі проходять процедуру погодження у міністерствах, після чого будуть передані до Кабінету міністрів України.

Маю надію, що зазначені закони будуть прийняті у цьому році.

Не менш важливою є імплементація положень екологічних Директив у сфері охорони атмосферного повітря, що передбачає створення європейської системи моніторингу забруднення навколишнього природного середовища.

Зміни очікують країну і у сфері поводження з відходами, яка на даний момент є більш ніж проблематичною для України.

Запроваджується п’ятиступенева ієрархія поводження з відходами, відповідно до якої кожен із наступних етапів застосовується лише тоді, коли вичерпано всі можливості попереднього.

Так, перевага надаватиметься запобіганню утворення відходів, наступним кроком буде повторне використання відходів, перероблення, інша утилізація, і тільки після цього – видалення (захоронення) відходів. Дуже важливим є введення європейського принципу "забруднювач платить" та розширеної відповідальності виробника, що передбачає відповідальність останнього за весь життєвий цикл продукції, включаючи відповідальність за поводження з її відходами.

На сьогоднішній день вже створено Робочу групу, яка активно працює над розробленням нової редакції закону України "Про відходи", як базового закону в цій сфері.

Пріоритетним завданням для України є також реформування у сфері водних ресурсів, де запроваджується європейська модель басейнового управління водними ресурсами.

Це означає, що одиницею управління виступає басейн річки в цілому, а не її окрема частина в межах однієї області, району тощо, і відповідно здійснюватиметься управління всього басейну річки за однаковим підходом, незалежно від того, на території яких областей, районів вона знаходиться. Безперечно, це надасть можливість максимального захисту водних ресурсів.

На сьогоднішній день вже багато зроблено у цьому напрямку як на нормативному рівні, так і на етапі реалізації законодавства, зокрема, розроблено проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом", зроблено гідрографічне районування території України із виділенням 9 основних басейнів річок.

Наразі здійснюється перегляд функцій і повноважень органів влади та місцевого самоврядування щодо розпорядження та управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Здійснюється також імплементація так званої Оселищної та Пташиної директив. Вже створено нові об’єкти природно-заповідного фонду, на території яких є ділянки, що мають істотне значення для мігруючих птахів; до існуючого переліку водно-болотних угідь включено додаткові десять територій, що забезпечить збереження флори та фауни.

Безумовно, Україна лише почала втілювати європейські стандарти в життя, попереду ще багато роботи, зокрема, запровадження системи торгівлі викидами, інтегрованого дозволу, які є надзвичайно важливими.

Та варто пам’ятати, що виконання Угоди про асоціацію має позитивно вплинути на життя та здоров'я кожного громадянина. Від наших спільних дій сьогодні залежить наше завтра: яким повітрям ми дихатимемо, яку воду питимемо, яке довкілля оточуватиме наших дітей.

 

Автор: Ганна Вронська,

заступник міністра екології та природних ресурсів України

з питань євроінтеграції

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.