Непопулярная реформа: почему Украине необходимо возвращение техосмотра

Среда, 26 июня 2019, 08:34 — , , "Украинский центр европейской политики"

Чи потрібний Україні техогляд транспортних засобів? 

Так, це досить непопулярний крок, проте варто пам'ятати: проведення періодичної технічної перевірки на придатність до експлуатації є однією з умов безпечності на дорогах.

Тим більше зараз, коли вік транспортних засобів українців суттєво збільшився, зростає конкуренція між компаніями-перевізниками, необхідним та виправданим, з точки зору безпечності, стає встановлення більш жорстких вимог до технічного стану транспортних засобів та водіїв, які ними керують.

Отже, більш жорсткими повинні бути вимоги і до центрів тестування, персоналу, який задіяний у періодичних технічних перевірках на придатність до експлуатації та обладнання, що використовується з цією метою.

Такий висновок підтверджує і громадська думка. Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення ГО "Український центр європейської політики", понад 70% водіїв та юридичних осіб погоджуються з думкою про необхідність обов’язкового технічного контролю як комерційних, так і приватних транспортних засобів в Україні.

При цьому, як показує проведене соціологічне опитування, третина водіїв не проходить технічний огляд, оскільки не зобов'язані цього робити.

Майже половина опитаних СТО готові надавати послуги з обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. Разом з тим, існують бар'єри для виходу СТО на цей ринок – це бюрократія в процесі оформлення ліцензій, відсутність обладнання, місця, персоналу,  коштів, високі податки. Що ж до корупції, то 74% СТО повідомили, що не зіштовхувалися з її проявами під час організації діяльності з проведення обов’язкового технічного огляду транспортних засобів.

Які ж саме зміни потрібні?

Як показує досвід країн світу з організації системи періодичної технічної перевірки, для реального підвищення рівня безпеки дорожнього руху та збільшення захисту довкілля не є необхідною надмірна зарегульованість процесу перевірки, тобто визначення державою обмеженого переліку центрів тестування. Досвід держав-членів ЄС показав, що відкритість ринку надання послуг з періодичної технічної перевірки на придатність до експлуатації надає багато переваг для споживачів таких послуг, зокрема, отримання від центрів тестування знижок, доступність послуг у часі та територіально.

Крім того, очевидними перевагами відкритості ринку послуг з періодичної технічної перевірки транспортних засобів є збільшення кількості робочих місць (зокрема, за рахунок збільшення кількості СТО – надавачів послуг проведення перевірки придатності до експлуатації, створення центрів, які навчатимуть експертів та інспекторів з проведення таких перевірок), зменшення проявів корупції у цій сфері (як мінімум, через загрозу втратити ділову репутацію), зниження вартості послуг, підвищення їхньої якості, що досягається за рахунок розвитку конкуренції на ринку.

При цьому, звісно, необхідним і обов’язковим є здійснення підготовки та періодичної перепідготовки технічних експертів та інспекторів, що задіяні в технічних перевірках, використання обладнання, що відповідає більш високим вимогам, державний нагляд за центрами тестування, що реалізується компетентними органами, зокрема через перевірки таких центрів.

Не менш важливим є забезпечення на законодавчому та практичному рівнях неупередженості, відсутності конфлікту інтересів, відповідальності кожного конкретного технічного експерта чи інспектора, який проводить періодичну чи придорожню технічну перевірку, за результати таких перевірок, зокрема через заборону здійснення ремонту технічних засобів, в яких під час перевірок виявлено недоліки, що перешкоджають подальшій безпечні експлуатації.

Возвращение техосмотра: как Грузия проводит реформу, которая забуксовала в Украине

Щоб не обтяжувати підприємців, які використовують транспортні засоби з комерційною метою, необхідно на національному рівні запровадити систему оцінки ризиків таких підприємців та використовувати її під час відбору транспортних засобів для здійснення придорожніх технічних перевірок та запровадити перевірку розміщення та закріплення вантажу, що перевозиться. Необхідно визначити на законодавчому рівні дії співробітників контролюючого органу, у разі виявлення ними під час придорожньої технічної перевірки, істотних та небезпечних несправностей.

Необхідним складником реформування системи обов’язкових технічних оглядів є встановлення на національному рівні (доповнення наявних) штрафних санкцій за недотримання вимог законодавства у сфері періодичної технічної перевірки та придорожніх технічних перевірок транспортних засобів.

Щодо питання регулювання роботи системи обов’язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні необхідно визначити відповідальний орган, на законодавчому рівні встановити його повноваження у цій сфері.

Необхідно також періодично здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, задіяного в придорожніх технічних перевірках і забезпечити відповідальний орган влади необхідною матеріально-технічною базою. Не варто також забувати, що зарплата співробітників контрольних служб не може бути безпосередньо пов'язана із здійсненням придорожніх технічних перевірок.

Зареєстровані у ВРУ законопроєкти, а також ініціативи Мінінфраструктури не повністю відповідають положенням Директив № 2014/45/ЄС та № 2014/47/ЄС і мають бути доопрацьовані.

Внесення змін до законодавства про обов’язковий технічний контроль транспортних засобів – це першочергове завдання, виконання якого має стати відправною точкою для трансформації національної системи проведення обов’язкового технічного контролю в систему періодичної технічної перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації, адаптації законодавства України до законодавства ЄС та запровадження найкращої практики його застосування.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: